วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการลงชุดติดตั้งโปรแกรม JHCIS

มี 3 ขั้นตอน ให้ทำตามทุกข้อ 1-3  
(สำหรับข้อย่อยให้เลือกตามแบบที่ต้องการลงแบบ client หรือ server)


1.โหลดชุดติดตั้ง https://drive.google.com/file/d/0Bw_ireR0kOK7eEhJU3p4MGF5X00/view?usp=sharing  หรือ http://neo.moph.go.th/jhcis/JHCIS-Install.zip ขนาดไฟล์ 512 M


        แตกไฟล์ จะได้โฟรเดอร์ JHCIS-Install  เปิดโฟรเดอร์เลือกไฟล์ชื่อ Manage


     

            1.1  ถ้าลงแบบ  server  ให้เลือก ข้อ 1 กับ ข้อ 2

            1.2  ถ้าลง แบบ client   ให้เลือก ข้อ 1 กับ ข้อ 32.โหลดชุดติดตั้ง java-jre7 ให้โหลดข้อได ข้อหนึ่งมาลง  ตรงตามแบบที่เราลง 


            2.1  สำหรับ ลงแบบ  server >> https://drive.google.com/file/d/0Bw_ireR0kOK7LTdPVnhjZzA2bkU/view?usp=sharing หรือ  https://www.dropbox.com/s/cmyn7onnn4xq3cm/jhcis-server-2.2.20120303.25-with-jre7.exe?dl=0           


            2.2  สำหรับ ลงแบบ  client >> https://drive.google.com/file/d/0Bw_ireR0kOK7TTdVSndGOTBmN3c/view?usp=sharing  หรือ  https://www.dropbox.com/s/p8sdtnzd094xcf6/jhcis-client-2.2.20120303.25-with-jre7.exe?dl=0         


   

3.โหลดชุดอัพเดต jhcis ล่าสุด ให้โหลดข้อได ข้อหนึ่งมาลง  ตรงตามแบบที่เราลง 


3.1 สำหรับ ลงแบบ  server  Version builds March 20, 2017

  • UPDATE JHCIS SERVER 2.4.4-04-20170320 
 >> http://neo.moph.go.th/jhcis/download/jhcis-Server-update-2.4.4-04-20170320.exe  หรือ  https://drive.google.com/file/d/1HX8desZDKg2PhHsH9Up8M-mvtsdomVnO/view?usp=sharing

3.2 สำหรับ ลงแบบ  client   Version builds March 20, 2017
UPDATE JHCIS CLIENT 2.4.4-04-20170320 
http://neo.moph.go.th/jhcis/download/jhcis-Client-update-2.4.4-04-20170320.exe หรือ https://drive.google.com/file/d/1a16AV6DySRfByRUl0PWOFdU1uintoRPf/view?usp=sharing