วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แบบประเมิน

1.แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test  >>> https://goo.gl/N1dqx1
2.แบบทดสอบวัดระดับการติดนิโคติน (Fagerstorm  Test  for  Nicotine  Dependence) >>>> https://goo.gl/YhwmXK