วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

"ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์
"ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559
 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมให้ห้องส้วม
ตามสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยวและสถานบริการต่างๆ 
ที่ให้บริการส้วมสาธารณะ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว
 และประชาชนที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมาก
ในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ให้ได้รับบริการส้วมสาธารณะที่สะอาด 
เพียงพอและประหยัด บัดนี้ รพ.สต.หนองคล้าได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ขอรายงานด้วยภาพกิจกรรมเชิงประจักษ์ และข้อมูลการรายงาน 
ดังในเอกสารแนบลิงก์ด้านล่างนี้   >>> คลิ๊ก  รายงานล้างส้วมต้อนรับสงกรานต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น