วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ ถวายคู่มือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 วัดบ้านหนองคล้า

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า  ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์  ถวายคู่มือโภชนาการสงฆ์ไทยไกลโรค 4.0 วัดบ้านหนองคล้า 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ รณรงค์ “วันส้วมโลก” (World Toile

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ รณรงค์ “วันส้วมโลก” (World Toile

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า ประชุม อสม.ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า ประชุม อสม.ประจำเดือน ตุลาคม 2562 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า ให้บริการฉีดวัคซีนรณรงค์โรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMRC) และโรคหัด-หัดเยอรมัน (MRC)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า ให้บริการฉีดวัคซีนรณรงค์โรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMRC) และโรคหัด-หัดเยอรมัน (MRC)

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันที่ 15 พฤษจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ร่วมกับ คณะอสม.ร่วมกิจกรรม 5 ส

วันที่ 15 พฤษจิกายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า 
ร่วมกับ คณะอสม.ร่วมกิจกรรม 5 ส

วันที่ 11 พฤษจิกายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า เจาะเลือดตรวจภาวะแทรกซ้อน สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน//และความดันโลหิตสูง

วันที่ 11 พฤษจิกายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า เจาะเลือดตรวจภาวะแทรกซ้อน สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน//และความดันโลหิตสูง

วันที่ 7 พฤษจิกายน 2562 คณะ อสม.โดย รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกิจกรรม "ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ"

วันที่ 7 พฤษจิกายน 2562 คณะ อสม.โดย รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกิจกรรม "ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ"

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ประชุม อสม.ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562


วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ประชุม อสม.ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 บ้านโคกกี่ หมู่ 4 ตำบลโสน จัดกิจกรรม หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 บ้านโคกกี่ หมู่ 4 ตำบลโสน จัดกิจกรรม  หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรคไข้เลือดออก

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้าร่วมกับคณะ อสม. จัดกิจกรรม วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day)

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้าร่วมกับคณะ อสม. จัดกิจกรรม วันล้างมือโลก  (Global Hand Washing Day)

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ คณะอสม.ภาระกิจสัปดาห์ 5 ส ประจำ เดือนตุลาคม 2562

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ คณะอสม.ภาระกิจสัปดาห์ 5 ส ประจำ เดือนตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

25/9/62 สืบสานประเพณี รวมใจสามัคคี ประเพณี แซนโฎนตา 2562

25 กันยายน 62  สืบสานประเพณี รวมใจสามัคคี ประเพณี แซนโฎนตา 2562

20/9/62 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ คณะ อสม .ประชุมประจำเดือน กันยายน 2562

20 กันยายน 2562  รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ คณะ อสม .ประชุมประจำเดือน กันยายน 2562

 

15/9/62 คณะ อสม.ร่วมกิจกรรม 5ส

15 กันยายน 2562 รพ.สต. หนองคล้า ร่วมกับ คณะ อสม กิจกรรม5ส

6/9/62 ดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกวันศุกร์

6 กันยายน 2562 คณะ อสม. ดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกวันศุกร์ 4 ครั้ง/เดือน และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ทีม SRRT รพ.สต.หนองคล้า ออกสอบสวนโรค หมู่ 14 บ้านหนองคล้าใต้


วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ร่วมกับ คณะ อสม. กิจกรรม 5 ส.


วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ร่วมกับ คณะ อสม. ประชุมประจำเดือนสิงหาคม


วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ตรวจตาในผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สต.หนองคล้า ประจำ ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลขุขันธ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการ ตรวจตาในผู้ป่วย เบาหวาน ในเขต บริการ รพ.สต.หนองคล้า ประจำ ปีงบประมาณ 2562 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า ออกงานอนามัยโรงเรียน บ้านหนองคล้า ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ตำบลโสนรพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ
ทีม เจ้าหน้าที่ ในเขต รพ.สต.โซนที่ 4 ออกปฏิบัติงาน งานอนามัยโรงเรียน

ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียน บ้านหนองคล้า ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ ทีม อสม. ออกปฏิบัติงานประเมินสุ่มดัชนีความชุกลูกน้ำระดับอำเภอ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ ทีม อสม. ออกปฏิบัติงานประเมินสุ่มดัชนีความชุกลูกน้ำระดับอำเภอ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ประชุม อสม.ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ประชุม อสม.ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562

ประชุมโซน รพ.สต.เขตที่ 4 จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ


วันที่ 25 มิถุนายน 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมประชุม รพ.สต.เขตที่ 4 จัดประชุมประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ

หน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ รพ.สต.หนองคล้า เดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 หน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ รพ.สต.หนองคล้า ให้บริการ ประชาชน ในเขตรับผิดชอบ และ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคล้า

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ รพ.สต.หนองคล้า

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หน่วยทันตกรรม เคลื่อนที่ รพ.สต.หนองคล้า ให้บริการ ประชาชน ในเขตรับผิดชอบ และ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคล้า


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมประชาคม ไข้เลือดออก บ้านสวายหมู่ 7 ตำบลโสน

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  รพ.สต.หนองคล้า ร่วมประชาคมไข้เลือดออก บ้านสวายหมู่ 7 ตำบลโสน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ ทีม อสม. ออกปฏิบัติงานประเมินสุ่มดัชนีความชุกลูกน้ำระดับอำเภอ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ ทีม อสม. ออกปฏิบัติงานประเมินสุ่มดัชนีความชุกลูกน้ำระดับอำเภอ จำนวน 2 หมู่บ้าน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ คณะอสม. ร่วมกิจกรรม 5 ส ตามแผนงาน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 รพ.สต.หนองคล้า  ร่วมกับ คณะอสม. ร่วมกิจกรรม 5 ส ตามแผนงานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมี มติ ในเรื่อง ภาระกิจสัปดาห์ 5 ส ตรงกับ วันที่ 7,15,21,30 ของทุกเดือน


วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รพ.สต.เขตที่ 4 จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตที่ 4 ประกอบด้วย รพ.สต.อาวอย / รพ.สต.ขนุน และ รพ.สต.หนองคล้า คณะเจ้าหน้าที่ โซนที่ 4  จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2562 ติดตามงาน  ตามนโยบาย และวางแผนประจำปีงบประมาณ 2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

ภาระกิจสัปดาห์ 5 ส ประจำเดือน เมษายน 2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า  
กิจกรรม 5 ส รอบสุดท้าย ของเดือน  เมษายน 2562  ตรงกับ วันที่ 30 เมษายน 2562
 ตามแผนงานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมี มติ ในเรื่อง ภาระกิจสัปดาห์ 5 ส 
ตรงกับ วันที่ 7,15,21,30 ของทุกเดือน ซึ่งดำเนินการมา เป็นประจำทุกปี 

กิจกรรมประกวดอสม.ดีเด่นระดับอำเภอ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำพุธศักราช 2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า  
โดย นางทองสอน ปิ่นหอม  อสม.หมู่ 3 ตัวแทนเข้าประกวดอสม.ดีเด่นระดับอำเภอ
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำพุธศักราช 2562 
วันที่29 เมษายน 2562 

ประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำ ประจำเดือนเมษายน 2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า  
ดำเนินงานควบคุมป้องกันไข้เลือดออก
 วันที่ 26 เมษายน 2562 สสอ.ขุขันธ์ จับสลากหมู่บ้านและแจ้งหมู่บ้านเป้าหมาย
 ทีม อสม. ออกปฏิบัติงานประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำ 
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ จำนวน 2 หมู่บ้าน  ประจำเดือนเมษายน 2562

ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ " ให้ความรัก พิทักษ์ อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน "

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า 
 ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ
 " ให้ความรัก พิทักษ์ อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน "
 ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน
 วันที่ 10 เมษายน 2562

ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานสถานศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า 
 โดย นายสุธี  จาตุม  ผอ.รพ.หนองคล้า
ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานสถานศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน วันที่ 5 เมษายน 2562

ร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดอบต.โสนคัพครั้งนี้ 19

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า  โดย นายสุธี  จาตุม  ผอ.รพ.หนองคล้า  ร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดอบต.โสนคัพครั้งนี้ 19 ระหว่างวันที่ 27 มี.ค -3 เมย.2562  ฌสนามกีฬากลาง อบต.โสน  อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนปี2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ดำเนินการ ควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก กลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ปี2562

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ร่วมกับ อบต.โสน
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง โครงการออมวันละบาทตำบลโสน

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รพ.สต.หนองคล้า ร่วมกับ คณะ อสม.ดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ร่วมกับ อสม.ในเขตรับผิดชอบ ดำเนินงานควบคุมไข้เลือดออกทุกวันศุกร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรม 5 ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า ร่วมกับ คณะอสม. ร่วมกิจกรรม 5 ส ตามแผนงานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมี มติ ในเรื่อง ภาระกิจสัปดาห์ 5 ส ตรงกับ วันที่ 7,15,21,28 ของทุกเดือน